VPN

VPN (virtual private network) je računalniško omrežje, kjer se nekatere izmed povezav med sistemi v omrežju vzpostavijo preko drugega ali drugih omrežij (se tunelirajo preko njih). (Recimo preko Interneta.) Za sisteme v takšnem omrežju je tuneliranje transparentno in zato iz njihovega stališča izgleda, kot da so povezani v skupno fizično računalniško omrežje, čemur pa torej v resnici ni tako.

V wlan ljubljana omrežju uporabljamo  OpenVPN med različnimi deli omrežja, ki med seboj (še) nimajo brezžične povezave, da te dele združimo v skupno omrežje. Na takšen način je možno hkratno postavljanje omrežja na različnih koncih, ki pa vseeno tvorijo skupno omrežje, čeprav še ni vzpostavljenih vseh potrebnih brezžičnih povezav.

V splošnem se za drugo omrežje, preko katerega se ti deli povezujejo, uporabi kar Internet. Za to povezovanje poskrbijo točke same, v kolikor so torej tako nastavljene (imajo omogočen VPN) in imajo dostop do Interneta. Z uporabo VPN povezav se omrežje naredi tudi bolj robustno, saj se v primeru izpada kakšne od vzpostavljenih brezžičnih povezav, lahko promet preusmeri preko VPN povezave.

VPN uporabljamo tudi za združevanje omrežja z drugimi podobnimi odprtimi omrežji.