Strežnik

Strežnik je računalnik oziroma računalniški sistem v omrežju, ki nudi uporabnikom tega omrežja in drugim računalnikom oziroma računalniškim sistemom neko storitev, storitve, neke vsebine, podatke ... Znan primer so recimo spletne strani, ki jih ponuja preko HTTP protokola.

V splošnem je to lahko katerikoli računalnik, ki je tako nastavljen, lahko je tako tudi sam router, je pa ponavadi res, da gre za bolj zmogljiv računalnik, ki omogoča dostopanje do njegovih storitev, vsebin, podatkov večjemu številu uporabnikov hkrati.

Včasih se uporablja beseda strežnik za poimenovanje programa, ki teče na samem računalniku, strežniku, in nudi neko konkretno storitev, vsebine, podatke. Recimo HTTP strežnik je tako lahko program, ki preko HTTP protokola nudi dostop do spletnih strani, lahko pa se tako poimenuje tudi celoten računalnik, v kolikor je recimo to njegova osnovna naloga oziroma vloga v omrežju.