Računalniško omrežje

Računalniško omrežje povezuje računalniške sisteme tako, da lahko med seboj komunicirajo. Verjetno najbolj znano takšno omrežje je globalno omrežje Internet, ki povezuje računalniške sisteme širom sveta. Prav tako znano pa je tudi wlan ljubljana omrežje, ki povezuje in pokriva Ljubljano z odprtim brezžičnim omrežjem.

Takšno povezovanje je možno na več načinov in pri tem se uporablja širok spekter tehnologij, naprav, opreme, protokolov, dogovorov ...

Recimo za enostavno povezovanje nekaj računalnikov skupaj se lahko uporabi mrežni kabel, temu se lahko doda tudi router, v kolikor se recimo želi takšno lokalno omrežje priklopiti na neko drugo omrežje. Router z brezžičnim povezovanjem se lahko uporabi za tvorjenje brezžičnega omrežja, kjer koristijo tudi zunanje antene, ki se priklopijo z antenskim kablom.

Najbolj razširjen protokol za komunikacijo med sistemi v omrežju je IP, preko katerega se naslavlja sisteme v omrežju preko IP naslova. Nad tem protokolom delujejo potem drugi protokoli, kot je recimo HTTP za dostopanje do spletnih strani. Za preslikovanje med lažje zapomnljivimi imeni in računalniku bolj prijaznimi IP naslovi pa se uporablja DNS.

Za varnost in stabilnost omrežja skrbijo firewalli postavljeni na sistemih znotraj njega.

Za vsebine in storitve v omrežju pa skrbijo računalniški sistemi, računalniki, ki se jim reče strežniki.

V wlan ljubljana omrežju tvorimo brezžično omrežje, ki omogoča odprto povezovanje računalniških sistemov na širšem, a še vedno lokalnem, prostoru, znotraj katerega se računalniki brez težav vidijo, med seboj komunicirajo, nudijo raznovrstne vsebine in storitve ter vzpostavljajo nov, odprt in prosto dostopen medij komunikacije.