OLSR

OLSR (optimized link state routing protocol) je IP routing protokol ( RFC 3626), ki za razliko od statičnega posredovanja paketkov pogosto uporabljenega v ožičenih omrežjih, omogoča aktivno spreminjanje pravil posredovanja paketkov na mrežni napravi, kjer je pognan njegov program, glede na kvaliteto komunikacije te mrežne naprave z drugimi mrežnimi napravami in sploh glede na njihovo (neposredno) dostopnost. V primeru spreminjajočih se brezžičnih omrežij omogoča prilagajanje posredovanja paketkov glede na topološke spremembe kot tudi glede na spremembe kvalitete prenosa paketkov zaradi raznolikih dejavnikov, ki vplivajo na kvaliteto brezžičnega omrežja (recimo elektromagnetne motnje).

S svojim delovanjem tvori iluzijo enotnega lokalnega računalniškega omrežja, čeprav ni nujno, da lahko vse mrežne naprave med seboj neposredno komunicirajo.

Več