IP naslov

Je naslov naprave v IP omrežju. Preko tega naslova je naprava v IP omrežju naslovljiva. Gleda na verzijo omrežja, je:

  • v IPv4 (temu, ki ga uporabljamo tudi v wlan ljubljana omrežju in ki se trenutno uporablja skoraj povsod) je 32 biten in se zapiše kot četvorica 8 bitnih vrednosti (0-255, decimalno) ločenih s piko, recimo 10.254.0.1
  • v IPv6 (naslednji generaciji IP protokola) je 128 biten in se zapiše kot osmerica po štiri šestnajstiške števke ločene z dvopičjem, recimo 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 (kar se lahko zapiše krajše tudi kot 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334)

V wlan ljubljana omrežju uporabljamo IPv4 in zato večinoma mislimo nanj, ko govorimo o IP protokolu in IP naslovih.

Skupina sosednjih naslovov skupaj lahko tvori podomrežje, ki se ponavadi zapiše v CIDR notaciji tako, da se osnovnemu naslovu podomrežja doda še velikost predpone podomrežja v bitih. Recimo 10.254.128.0/27 predstavlja podomrežje med vključno 10.254.128.0 in 10.254.128.31 (32 bitni naslov - 27 bitov predpone = 5 prostih bitov, 25 = 32 naslovov). Prvi in zadnji naslov je poseben, tako da imajo lahko naprave znotraj tega podomrežja naslove med vključno 10.254.128.1 in 10.254.128.30.

V wlan ljubljana ima po privzetem vsaka točka dodeljeno /27 podomrežje, kar pomeni da se nanjo lahko priklopi 29 odjemalcev (prvi IP naslov je naslov točke). Seveda pa je po potrebi možno tudi dodati še kakšno podomrežje, podomrežje razširiti ...

Za to, da si ni potrebno zapomniti IP naslovov naprav, se lahko uporabi DNS za preslikovanje med imeni oziroma DNS naslovi, ki si jih je lažje zapomniti, v IP naslove, s katerimi računalnik lažje dela.

Da ne bi prihajalo do konfliktov med IP naslovi različnih naprav in podomrežij dodeljuje IP naslove na globalnem nivoju  IANA.

Znotraj celotnega naslovnega prostora pa je nekaj podomrežij namenjenih posebni uporabi, recimo za lokalna omrežja. Eno takšnih je tudi podomrežje 10.0.0.0/8, katerega del (10.254.0.0/16) uporabljamo tudi v wlan ljubljana omrežju za IP naslove točk v njem. Ti IP naslovi tako enolično določajo naprave le znotraj tega omrežja.

Za povezavo v globalno omrežje z globalno določenimi IP naslovi je tako potreben NAT, ki preslikuje lokalne IP naslove omrežja v globalno dodeljen IP naslov in obratno.