IP

IP (Internet protocol) je protokol, ki se najpogosteje uporablja za komunikacijo med napravami v računalniških omrežjih, kot je tudi globalno Internet omrežje.

Trenutno je najbolj razširjena IPv4 verzija protokola, počasi pa stopa v veljavo tudi naslednja generacija tega protokola, IPv6.

Uporabljamo ga tudi v wlan ljubljana omrežju in sicer IPv4 verzijo in zato večinoma mislimo na to verzijo, ko govorimo o IP protokolu in IP naslovih.