Firewall

Firewall, požarni zid, je v primeru routerjev točk skupek pravil in nastavitev, ki določajo kakšen in kateri promet se lahko do in preko routerja in s tem točke prenaša. S tem se dosega tako večja varnost kot tudi stabilnost in pravilno delovanje omrežja in računalniških sistemov v njem.

V wlan ljubljana omrežju se trudimo imeti čimbolj odprto firewall politiko in ga uporabljamo predvsem za zamejevanje neveljavnih in nepravilnih paketkov v omrežju ter morebitnih negativnih posledic slabo oziroma nepravilno skonfiguriranih računalnikov uporabnikov omrežja. Uporabljamo pa ga po privzetem tudi za popolno blokado kakršnegakoli prometa iz wlan ljubljana v omrežja morebitno obstoječe omrežje, kamor je router priklopljen za potrebe VPN povezovanja.

Zaradi takšne v splošnem odprte firewall politike je pomembno, da si uporabniki omrežja čimbolj varno nastavijo firewall (zaprejo za ves promet, ki ga posebej ne odobrijo) na svojih računalnikih, ki jih priključijo v omrežje. V splošnem je to pomembno v vseh omrežjih, saj je na nivoju omrežja skoraj nemogoče narediti tako firewall politiko, da bi zadovoljilo vse različne potrebe uporabnikov, hkrati pa jih naredilo (popolnoma) varne. Tega tako niti ne poskušamo v wlan ljubljana omrežju in je to prepuščeno uporabnikom samim.