Brezžično omrežje

Brezžično omrežje je računalniško omrežje, ki za svojo transportno plast uporablja elektromagnetno valovanje in s tem ne potrebuje fizičnih vodnikov. Samo računalniško omrežje nad to plastjo (višje plasti) je lahko sestavljeno in deluje enako kot ostala računalniška omrežja, čeprav se lahko vseeno uporabijo določene prilagoditve, ki upoštevajo fizično naravo transportne plasti (delovanje in širjenje elektromagnetnega valovanja) kot same postavitve točk, ki nanjo vplivajo. Takšna prilagoditev je recimo OLSR, protokol, ki ga uporabljamo v wlan ljubljana omrežju.

Računalniško brezžično omrežje je v osnovi sestavljeno iz dostopne točke in odjemalcev. V splošnem obstajata dva načina delovanja takšnega omrežja oziroma: AP in ad hoc.

V wlan ljubljana omrežju uporabljamo ad hoc način delovanja, saj med drugim omogoča tudi mreženje točk med seboj.