Antenski kabel

Antenski kabel služi povezovanju zunanje antene z routerjem WiFi točke. Služijo za prenos signala od routerja na anteno in nazaj.

Sestavljeni so iz koaksialnega kabla in ustreznih (glede na konektor na anteni in konketor na routerju) konektorjev.

Potrebno se je zavedati, da daljši antenski kabel pomeni večje izgube pri prenosu signala, zato je ponavadi boljše, uporabiti krajši antenski kabel in postaviti router bližje anteni, če je seveda to možno. (Recimo v ohišju primernem za zunanjo montažo.)

Obstajajo različni tipi kablov, recimo H155, H500, H1000, ki se razlikujejo glede na debelino in s tem tudi glede na izgubo signala na meter njihove dolžine (debelejši imajo praviloma manj izgube, so pa dražji in bolj okorni). Glede na tip kabla je potrebno uporabiti tudi ustrezna konektorja.

Uporabljajo se kabli z upornostjo 50 ohmov.