Antena

Antena je prevodnik namenjen prejemanju in oddajanju elektromagnetnega valovanja, torej pretvarja spremembe električnega napetosti in toka, ki jih pošilja router, v elektromagnetno valovanje in obratno. Na takšen način lahko se lahko prenašajo podatki in to je osnova, ki tvori WiFi omrežje.

Antena se priklopi na router z antenskim kablom.

Antene tako služijo za oddajanje in prejemanje elektromagnetnega delovanja, se pa med seboj razlikujejo glede na različne načine, kako to počno. Glede na obliko tega sevanja se v splošnem lahko antene razdeli na tri skupine:

  • usmerjene, ki sevajo in prejemajo le iz točno določene smeri, kamor je pač antena obrnjena, primer takšne je rečimo krožnik antena
  • sektor, ki seva in prejema v nekem razponu, recimo 30 stopinj na levo in desno glede na smer (oziroma 60 stopinj skupno), kamor je usmerjena
  • omni, ki seva naokrog, 360 stopinj in tako pokriva največje področje

Pri slednjih dveh tipih anten se koti gledajo na horizontalno (vzporedno z Zemljino površino) sevanje in prejemanje, saj se ponavadi želi pokriti nek prostor z njimi. Pri obeh tipih pa je potrebno tudi paziti na razpon sevanja in prejemanja vertikalno, ki je ponavadi nekje okoli 5 stopinj v vsako smer (oziroma 10 stopinj skupno).

Gain

Z razponom sevanja in prejemanja (oziroma v splošnem obliki sevanja in prejemanja) je povezana tudi mera skoncentriranosti oziroma usmerjenosti antene, gain. Moč oddajanja se z različnimi tipi anten ne spreminja (ta je odvisna od oddajalnika, torej routerja), spreminja se le, kako se to oddajanje razporeja oziroma usmerja.

Mera za to je gain, ki pove razmerje med jakostjo sevanja v neki smeri na neki oddaljenosti te antene in hipotetične isotropične (točkovne) antene (ki enako seva v vse smeri). Meri se v decibelih, in oznaka je dBi (decibeli glede na isotropično anteno), možna pa je tudi oznaka dBd (decibeli glede na dipolno anteno). Torej večji gain pove, da je antena bolj usmerjena. V splošnem so tudi antene, ki so namenjene pokrivanju širšega območja, recimo omni, usmerjene, a to na račun razpona sevanja in prejemanja v horizontalni smeri. Zato gain nikakor ni mera, katera antena je boljša ali slabša, ampak je le ena izmed lastnosti antene, ki se izbere glede na želje in potrebe.

Gaini zunanjih anten, ki jih uporabljamo v wlan ljubljana omrežju, se gibljejo nekje med 5 dBi do 15 dBi, za kakšne usmerjene antene pa tudi čez 20 dBi.

Polarizacija

Pri anteni je pomembna tudi njena polarizacija, kar določa orientacijo električnega polja v elektromagnetnem sevanju glede na Zemljino površino. Najpogosteje je ta horizontalna ali vertikalna. Pomembno je, da so antene glede tega usklajene, saj je prenos podatkov med neusklajenimi veliko slabši. Možna je tudi krožna polarizacija, ki je primerna za premikajoče se antene, saj ni nikoli popolnoma v neskladju. V wlan ljubljana omrežju uporabljamo večinoma vertikalno polarizacijo, saj je lažje dobiti opremo zanjo, pa tudi zato, ker večinoma uporabljamo omni antene, ki jih je lažje zgraditi z vertikalno polarizacijo. Ker gre večinoma tudi za antene, ki se več ali manj vidijo med seboj in se ne premikajo, je tako možno uskladiti polarizacijo.

Frekvenčno območje

Za WiFi se uporablja antene za 2.4 GHz in 5 GHz frekvenčni območji. Katero izmed njiju se uporablja, pa je odvisno od tega, kaj podpira router in seveda tudi odjemalci, ki se bodo na omrežje prijavljali. Zato v wlan ljubljana omrežju uporabljamo le 2.4 GHz antene in routerje, saj je to najbolj podprto frekvenčno območje.

Več